Sansz Alapítvány
"A szeretet a jóért való küzdelem leghatalmasabb fegyvere."
Gary Chapman

"SANSZ - 2007. óta"

Referenciáink

Referenciák

Terápiás helyszínektől

 

D.N.R.E. Immánuel Otthon:

 

„A D.N.R.E. Immánuel Otthonban és Iskolában 4. éve tartunk kutyás terápiát, heti 4 órában. A négy kis létszámú, képességeikben és életkorban differenciált csoportban komplexen feljesztjük a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek és fiatalok mozgását, figyelmét, kooperációs képességét és feladattudatát. A terápiákra járó gyermekek, fiatalok mozgásos önállósága nőtt, motiváltak az önálló mozgásra, egyre összetettebb feladatokat képesek végrehajtani a kutya segítségével. Csoportos feladatokban egyre ügyesebben kooperálnak egymással is. Élénken kommunikálnak, szívesen jönnek a foglalkozásokra. Nem elhanyagolható a kutyás foglalkozások élményterápiás hatása sem, hiszen minden foglalkozás végén feltöltődve, tele élményekkel távoznak a gyermekek, fiatalok. A kutyatartásról, -gondozásról szerzett ismeretekkel pedig a felelős állattartásra is neveljük a résztvevőket.”

(Varga Viola, gyógypedagógus,
SANSZ Alapítvány Önkéntese)

DEKK Pszichiátriai Klinika: (Debreceni Klinika):

Állataszisztált terápia: kiegészítő terápiás lehetőség
Prof. Dr. Frecska Ede, Dr. Glaub Teodóra, Dr.Magyar Erzsébet, Kovács Mária, Ármós Ibolya
DEKK Pszichiátriai Klinika, SANSZ Alapítvány*

 

„Az utóbbi évtizedekben több tudományos vizsgálat igazolta a kutya -mint fejlett szociális viselkedést mutató állat- terápiás munkában való hatékonyságát. A 80-as évektől egyre többször alkalmaztak kutyát, ha a hagyományos pszichoterápia eredménytelen volt.  A kutyát a therapiás munkára kommunikációs készsége, az emberrel való viselkedési és emocionális szinkronicitása teszi képessé. Az állatasszisztált terápiát leggyakrabban gyermekek körében a tanulási problémák, értelmi akadályozottság, emellett fejlődési rendellenességgel, érzékszervi fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, alkohol-, drogfüggőség esetén használják.

3 éve van lehetőségünk együttdolgozni a SANSZ Alapítvánnyal, akik mind gyermekek, mind idősek, demensek csoportjában eredményesen alkalmazzák ezt a kiegészítő therapiás formát.  Az első év számunkra a tanulás éve volt: milyen pszichiátriai betegeknél használhatjuk eredményesen ezt a lehetőséget. Kezdeti célkitűzésünk során felnőtt pszichiátriai betegeket vontunk be, akiknél a szorongás mértékének változását mértük. A csoport összetétele nem volt állandó, az aktuálisan bentfekvő betegek és ambulans betegek is jelentkezhettek.  Csoportlétszám 8-10 fő. Az életkor, nem, és diagnosis ülésenként változott. A 60 perces üléseket hetenként tartottuk. Az utolsó 10 ülésen a foglalkozás kezdetén és végén szorongásmérő skálát tölttettünk ki a résztvevőkkel. Alkalmazott kérdőív: Állapotszorongás kérdőív (STAI-Spielberger 1970, Magyarországon validálva 1978) 20 kérdésből áll, melyek a pillanatnyi közérzettel, szorongással kapcsolatosak, az értékelés 1-től 4-ig volt lehetséges. Az összesített pontszám 20-80 pont között változhatott (20 a nem szorongók értéke).

Eredmények: A 10 ülés összesített átlaga az ülés kezdetén 46,5 pont, a foglalkozás végén 40,8 pont, volt, a szórás 8,9, illetve 8,2;  a csökkenés szignifikáns (P< 0,006).

Az eddigiekből levonható eredmények: A kutyás therapia valóban bizonyíthatóan csökkentette a pillanatnyi szorongást még válogatatlan pszichiátriai betegek csoportjában is. Ezt a hatást (szorongásra hajlamos) demens betegek  csoportjában is érdemes igénybevenni.”

(Prof. Dr. Frecska Ede és Dr. Glaub Teodóra)

 

Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtó Intézete:

 

A SANSZ Alapítvány 2011 februárjától augusztusig tartott 2 heti rendszerességgel állatasszisztált terápiás csoportfoglalkozást fiatalkorú fogvatartottak számára. A csoporttagok kiválasztása “kutyabarát” kérdőív kitöltésével és a személyiségükre vonatkozó addigi ismereteink, tapasztalataink alapján történt. A foglalkozások célja kutyák segítségével történő személyiségfejlesztés volt, amely során a fiatalok megtapasztalhatták az egy élőlénnyel való közös tanulás, a vele való együttműködés, a saját viselkedésükre adott azonnali nonverbális reakció, visszajelzés, valamint az összeszokás folyamatának élményét. A foglalkozások végére a fiatalok önbizalma nőtt, magabiztossá váltak, pozitív visszajelzéseket fogalmaztak meg a jutalomértékű szabaidős tevékenységre vonatkozóan. A tanulási folyamatot egy mentálhigiénés szakember is figyelemmel kísérte és dokumentáltan nyomon követte kérdőívek kitöltetésével. A pozitív eredményre való tekintettel várjuk eme hatékony fejlesztő program folytatását Intézetünkben és köszönjük az Alapítvány áldozatos, önkéntes alapon végzett munkáját!

(Szőke Lilla, Tököli Büntetés-végrehajtási Intézet
Klinikai szakpszichológus)

Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház:

“A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház és a SANSZ Alapítvány hosszú ideje dolgozik együtt. Az elmúlt években közösen megvalósított érzékenyítő foglalkozásaink során közel ezer fiatalt szólítottunk meg, a visszajelzések alapján sikeresen. E foglalkozásokon túl együttműködésünk keretében az Alapítvány munkatársai a megye két szociális intézményében is végeztek állat-asszisztált terápiát. Ezek a foglalkozások hozzájárultak az ellátottak mentális állapotának javításához, életminőségük jobbá tételéhez. Az Alapítvány nagyobb szemléletformáló rendezvényeinknek is állandó résztvevője, munkatársainak szakmai felkészültsége mellett elmondható, hogy jelenlétük mindig jó hangulatot teremt ezeken a programokon. Bízunk benne, hogy közös munkánk a jövőben is számos sikeres programot és rendezvényt eredményez!”

A Hajdú-Bihar Megyei CsEÖH munkatársai